Thiết kế sự kiện 3D

on . Posted in Thiết kế sự kiện 3D

Hình ảnh thiết kế mô hình 3D, phối cảnh không gian cho sự kiện trình diễn, sân khấu, giới thiệu sản phẩm, hội nghị… trong lĩnh vực tổ chức quản lý sự kiện, thiết kế không gian 3D trong quảng cáo sự kiện.